Jak se vyrábí zahradní lavička – materiál betonu

Na první pohled by se mohlo zdát, že volba materiálu na výrobu betonové lavičky je jednoduchá záležitost. Teoreticky vzato dochází ke smíchání plniva – písku s pojivem – cement pod určitým poměrem.  Následně se přidává voda a po promíchání vznikne betonová směs, jež se vkládá do forem. Tento postup se využívá při běžném betonování, na který nejsou kladeny vysoké požadavky na pevnost. U sklovláknobetonu, ze kterého jsou mé výrobky je ovšem postup výroby poměrně složitější. Vice si můžete přečíst zde.

Zahradní nábytek je sortiment, u kterého je snaha vyrábět odlitky co nejnižší hmotnosti a vysoké pevnosti, jež je bohužel často testována vandaly. Z tohoto důvodu musí být uzpůsobena jak volba vhodných materiálů, tak i celý výrobní proces. Na trhu se vyskytuje písek od mnoha dodavatelů, kteří nejčastěji dodávají písek betonářský a maltový. Maltový písek není pro betonování vůbec vhodný, jelikož je velice malé frakce a tím nedojde k vytvoření betonové směsi, jež by obsahovala větší zrnka, která jsou pro pevnost betonu nutné. K betonování se tedy musí používat výhradně písek betonářský, či jeho alternativy. Ovšem volba není tak jednoduchá, jelikož existují různé frakce písku, přičemž kopaný písek není vhodný z důvodu vysokého obsahu hlíny a dalších příměsí, které rapidně ubírají na pevnosti betonu

Obdobná situace je i s cementem, který v České republice dodává mnoho výrobců, avšak ne každý cement má stejné vlastnosti. Cement dělíme do základní tří kategorií a to dle pevnosti. Konkrétně se jedná o 32,5, 42,5 a 52,5, což značí pevnost betonu v Mega Pascalech po 28 dnech zrání. Tato pevnost za určitou dobu je samozřejmě ovlivněna volbou plniva, množstvím přidané vody do směsi atd. Z tohoto důvodu existují normy, dle kterých se testování prování. Všeobecně lze tedy říci, že čím vyšší číslo pevnosti cement má, tím pevnější směs bude.

 

Postrádáte zde nějakou informaci? Rád Vám ji zodpovím v kontaktech níže.

Zpět na produkty - www.zahradnisezeni.cz_1

×

Splátková kalkulačka ESSOX